dissabte, octubre 01, 2022
Mida del Text
Arxius

Filtre 

  • Com a resposta:desobediència civil!

    Com a resposta:desobediència civil! Davant la sentència del Tribunal Suprem Espanyol que imposa l'espanyol Com a llengua també vehicular de l'ensenyament a Catalunya, les entitats sotasignades contesten aquesta decisió perquè vulnera el dret foname...