dimecres, setembre 28, 2022
Mida del Text

'Lleng

Abans de l'estiu, el butlletí d'actualitat lingüística del sud-oest europeu Llengües Vives va deixar de publicar-se. Després de més de dotze anys, aquesta revista periòdica dedicada a informar de llengües minoritzades com l'aragonès, l'astur-lleonès, el basc, el català, el galaico-portuguès, l'occità i el sard va aturar-se al número 71, a causa de la manca de temps de l'impusor, Frederic Perers, per a coordinar els col·laboradors i editar-la.[+]