dissabte, maig 28, 2022
Mida del Text

Sent

El Tribunal Superior de Justícia ha desestimat el recurs contenciós administratiu interposat per l’arquitecte municipal contra l’acord adoptat per l’Ajuntament de Carcaixent l’any 2002, pel qual s’aprovà la modificació del catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament quant al perfil lingüístic. En l’acord impugnat es fixa el perfil lingüístic de cada un dels llocs de treball de l’Ajuntament de Carcaixent [+]