El català ha de ser llengua preferent a les administracions públiques a Catalunya?

Responeu l'enquesta de TV3 al segünt enllaç