L

L’STEI-i ha lamentat del retard en què es farà arribar el pla de normalització lingüística al govern de les Illes Balears. Dia 2 d’abril de 2009 es va aprovar el pla, dia 18 de juny se’n va aprovar el preàmbul i ara dia 10 de desembre s’acorda presentar-lo al president del govern, que també és el president del CSL. [+]