El CERIB demana a l'Associaci

El CERIb, va explicar que en els mapes de difusió d'aquest pla pilot de desenvolupant rural que es realitza a la Ribagorça, la toponímia dels municipis aragonesos apareixen únicament la denominació oficial en llengua castellana i els catalans en llengua catalana. [+]